SEZ Updates:

Garment Processing Zone(GPZ) मा उद्योग स्थापना तथा संचालन गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना (नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक)