SEZ Updates:

Garment Processing Zone(GPZ) मा उद्योग स्थापना तथा संचालन गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना (नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक)

Get In Touch

  • Tripureshwor, Kathmandu, Nepal
  • Tel: 977-1-4220950, 4219785, 4258049 Fax: 977-1-4245215
  • sezauthority@seznepal.gov.np
  • www.seznepal.gov.np