SEZ Updates:

News & Notices

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

Published Date: 2020-07-16

Read more

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Published Date: 2020-02-26

Read more

Notice for price bid for the construction of River Training works in Dudhaura River Simara GPZ, Bara

Published Date: 2019-12-22

Read more

Invitation for Bids for the Construction of Land Development,River Training, Compound wall along Block A in expansion zone of Simara GPZ ,Bara

Published Date: 2019-11-29

Read more

Vacancy for the post of Executive Director

Published Date: 2019-10-21

Read more

Garment Processing Zone(GPZ) मा उद्योग स्थापना तथा संचालन गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना (नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक)

Published Date: 2019-05-05

Read more

Invitation of Bids(Construction of Boundary wall of GPZ Simara Block A)

Published Date: 2019-04-24

Read more

बोलपत्र स्विक्रिती गर्ने आशयेको सूचन

Published Date: 2019-02-10

Read more

Invitation For Expression Of Interest

Published Date: 2019-02-04

Read more

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना

Published Date: 2018-12-07

Read more